Ptačí polobudka - Rehek

Ptačí budka má drobná vylepšení, střecha pod úhlem 5 st., výklopné přední čelo, zajištěné kolíčkem. Nově preferuji vletové otvory na výšku max. 4 cm, z důvodu ochrany před kunami. Dle dohody lze otvory různě přizpůsobit.

Některé druhy ptáků preferují k hnízdění polootevřený prostor. Takto například hnízdí rehek domácí, konipas bílý, lejsek šedý, občas červenka obecná a střízlík obecný. Aby se k budce tak snadno nedostávali různi dravci, doporučuje se budku umístit na stěnách domů, kůlen nebo stodol, nejméně 2,5 m vysoko.

Ptačí polobudka je vyrobena s trvanlivého modřínového masívu. Povrch je upraven vypalováním a natřen včelím voskem.

Rozměry v cm: 28 (v) x 20 (š) x 23 (h) / střecha 25 cm

Možnosti uchycení: na horní háček, nebo přitlučením přes spodní nosnou desku.

1 350,00 Kč