Chov čmeláků – nejznámější druhy čmeláků

03.02.2019

Čmeláků je více druhů, u nás se v hojnějším počtu vyskytuje asi 15 druhů. Některé druhy upřednostňují zemní úkryty jiné nadzemní. Připomeňme si nejznámější z nich:

Čmelák zahradní, velikost: 19 - 25, dělnice 11 - 16
Středně velký, hojný druh našich zahrad a luk a lesíků, osídlený od nížin až do hor. Čmelák zahradní je podobný čmeláku humennímu. Má ze všech našich druhů čmeláků nejdelší sosák, tak se dostává i do květů jiným čmelákům nedostupných. Najdeme jej v opuštěných zemních norách, ale rovněž v starých ptačích budkách či podstřešních prostorách různých kůlen a zabedněných přístřešků.
Vhodný druh pro pověšené dřevěné čmelíny, královna vychovává v průměru 50 - 150 jedinců.

Čmelák zemní, velikost: 20 - 26, dělnice 11 - 17
Hojný druh. Nalezneme jej na celém území republiky, od nížin až po hory. Osídluje zemní díry po hlodavcích, ale nepohrdne skrýší mezi uskládaným dřevem či úkryty ve střeše. Poznáme jej podle hnědožlutého proužku těsně za hlavou a proužku stejné barvy na zadečku, poslední část zadečku je šedobílé barvy. Čmelák zemní je vhodným druhem k osídlení větších čmelínů, hnízda má početnější 100 - 600 jedinců.
Královny, hledající nové hnízdo, nalezneme podle počasí už začátkem března do poloviny května.

Čmelák skalní, velikost: 20 - 24, dělnice 12 - 16
Stejně jak čmelák zahradní obydluje zemní i nadzemní úkryty. Nepohrdne i ptačí budkou. Má černé ochlupení těla s oranžovým zadečkem. Královny hledají nové hnízdo o něco později, cca od poloviny dubna. Vhodný do větších dřevěných čmelínů (100 - 300 jedinců), jak zemních (nezapomínejte na ochranu hnízda před mravenci), tak i zavěšených dřevěných čmeláčích úlků. Rád osídluje osiřelé ptačí budky.

Čmelák hájový, velikost: 18 - 21, dělnice 9 - 16
Hojný druh, podobný čmeláku zemnímu. Vyhledává vlhčí okraje lesů, pasek, potoků, najdeme jej podhorských i horských oblastech. Zbarvením se podobá čmeláku zemnímu, ale je o něco menší. Pásky má spíše ostře žluté, v sezóně později blednoucí. Druh vyhledává zemní nory s delším přístupovým tunelem. Vhodný druh pro větší čmelíny umístěné na zemi (s ochranou proti mravencům), s dlouhým tunelem např. vyrobeným z el. chráničky tzv. husího krku. Hnízda má středně početná 100 - 400 jedinců.

Královny hledají nové hnízdo o něco později, cca od poloviny března.

Čmelák rolní, velikost: 15 - 18, dělnice 9 - 15
Středně velký druh je hojným obyvatelem našich zahrad a luk, má rád vlhčí stanoviště. Nalezneme jej v hnízdech hlodavců, ale i v mechu, či chomáči trav v trnovém keři. Rád zabydluje podstřešní prostory různých kůlen a zabedněných přístřešků. Má více barevných variací, hojně se hnědočervenou první třetinou těla a obdobně zabarveným koncem zadečku.

Vhodný druh do menších čmelínů. V hnízdě královna vychovává průměrně 60 - 150 jedinců. Královny hledají nové hnízdící úkryty cca od konce března do poloviny května.

Čmelák luční, velikost: 15 - 17, dělnice 9 - 14
Středně velký druh je hojným obyvatelem našich zahrad a luk a lesíků, proniká až do hor. Nalezneme jej kupkách starého suchého listí, mechu, rovněž zabydluje podstřešní prostory různých kůlen a zabedněných přístřešků. V základu má tělo černé za hlavičkou se žlutým páskem, rovněž zadeček je oranžovo-červeně ochlupený. Královny vyletují poměrně brzy, již začátkem března. Vhodný otužilý druh pro menší čmelíny, tvoří menší hnízda (80- 150 jedinců).

Čmelák rokytový, velikost: 17 - 22, dělnice 8 - 18
Středně velký, celkem hojný druh, který naleznete od nížin až po podhorské oblasti. Tělo černě ochlupené, silně chlupatá hruď je obvykle hnědo-okrová, zadeček s šedobílým ochlupením. Buduje si povrchová hnízda, často v ptačích budkách.
Královny hledají nové hnízdo o něco později, cca od konce března až do počátku června. Vhodný druh k osídlení zavěšených větších dřevěných včelínů (podle velikosti úkrytu má 80 - 400 jedinců).