Hmyzí Grandhotel Extra

SKLADEM

Hmyzí Grandhotel je vyroben z modřínového masivu a svoji velikostí cca 1 m a stabilizací mohutnými L železnými profily je určen i do veřejných prostor či parků. Modřínové dřevo, díky své odolnosti v povětrnostních podmínkách, vydrží v zahradě neporušené řadu let.
Rozměry: 34 / 46 (střecha) x 100 (výška) x 14 cm
2 L 8x4 cm železné profily délky 75 cm
Stabilizace / nosné hranoly hmyzího domečku jsou součástí dodávky Váha celkem 28 kg/ 2 balíky

5 900,00 Kč

Extra Grandhotel  svým uspořádáním, které napodobují starý strom, láká různé druhy hmyzu. Skládá se ze dvou částí. Ve spodní podsadě / základně nalezne hmyz dutinu naplněnou trouchem a tlející materiálem např. štěpkou. Postupně rozkládající materiál láká různé vrubounovité brouky, kteří se vyvíjejí v trouchu vykotlaných stromů. Korpus domku stabilizuje těžká pálená cihla. Otvory v cihle přitahují k zasídlení např. dravé vosičky hrnčířky, které loví různé larvy mandelinek. Komůrky s larvičkymi si oddělují přepážkami z hlíny a jílu. Další prostor ve střední části je naplněn šustím a dutými stvoly rostlin. Materiál lze dokládat otevíracími dvířky, které jsou zajištěny vrutem.
Vrchní část ozdobená šestihranem vybízí svými dutinkami ve dřevě včelky samotářky, například zednice, drvodělky a čalounice. Různě velké průměry vyvrtaných otvorů v měkkém i tvrdém dřevě zvyšují druhovou rozmanitost populace včelek samotářek, ale i jejich parazitů.
Horní část pod střechou hmyzího hotelu je opět s dutinou - říkám jí motýlovník / můrovník. Vnitřek je navíc rozdělen na malé komory propojené otvory, který poskytuje úkryt i možnost zakuklení  motýlům a můrám.

* Novinka vznikla na poptávku Univerzity Palackého v Olomouci.