Rady k chovu čmeláků

Umístění: nejlépe tam, kde se čmeláci běžně vyskytují a mají dostatek potravy. Optimální místo pro umístění úlků je v polostínu, nebo ve stínu pod listnatými stromy ( v době zasídlení ještě nebudou mít listy). Výlet orientujeme do volného prostoru.

V okolí úlků by mělo být dostatek hluchavek, plícníků, ovocných stromů či vrb, na kterých čmeláci mohou sbírat pyl.

Čmelín je lépe umístit na nějaký stojánek, který by jej chránil před mravenci. Mohou to být např. cihly. Důležité je, aby se úlek nekolébal a stál pevně. Důležité je rovněž aby se úlek nedotýkal různých trav či porostu, po kterém by hmyz mohl přelézt.
Způsobu ochrany je několik: natřít nožky stojánku lepem, umístit stojánek nožkou / nožkami do misek s vodou (olej). Lze např. vyměnit spodní vruty základny za delší (úlek tak bude stát na hlavách vrutů např. ve velké podmisce naplněné vodou). 
Nechejte to na přírodě: pro ty, kteří nechtějí čmeláčí královny nikterak obtěžovat při výběru hnízda, doporučuji umístit úlek dočasně do záhonu rozkvetlých jarních květin (hluchavka, plícník, dymnivka aj.). Zejména v brzkém jaře může být čmelín velmi atraktivní pro hledající královny...  
Upozornění pro nedočkavce: královny hledáme v březnu - dubnu, kdy si hledají nové sídlo. Poznáme ji podle pomalého klikatého letu nízko nad zemí. Matka nevyhledává květy, prozkoumává různé skuliny a škvíry, často zaletí do otevřeného okna, kde jí lze odchytnou na zácloně (např. do krabičky od zápalek, tuby). V přírodě se čmeláčí matky chytají obvykle síťkou na motýly. Můžete ji po té nabídnout nové ubytování - ve čmelíně.

  • Pozorně se dívejte, pokud má královna na zadních párech nohou rousky pylu, pravděpodobně již hnízdo založila a u vás by se jí nelíbilo. Proto čmeláčí matky, které létají z květu na květ zásadně nechytáme!